PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

penb-energeticke-stitky-rkroyal

NOVÁ POVINNOST MAJITELE NEMOVITOSTI PŘI PRODEJI NEBO PRONÁJMU

Podle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, je od 1. ledna 2013 vlastník budovy povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy:

- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
- při pronájmu budovy
Vlastník budovy je povinnen:

  • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji či pronájmu
  • Předložit průkaz možnému kupujícímu či pronajímateli
  • Předat průkaz kupujícímu či pronajímateli při podpisu smlouvy
penb-energeticke-stitky-formular-rkroyal

Průkaz je odborný dokument, který informuje o celkové energetické spotřebě budovy. Chrání tak spotřebitele před nákupem energeticky náročné stavby. V západní Evropě průkazy fungují již delší dobu a pomáhají při výběru domu.

Průkaz objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií, a to: vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalována) a umělé osvětlení. Dle vyhodnocení těchto skutečností zatřídí objekt na stupnici od A do G energetické náročnosti. PENB může vyhotovit pouze Energetický specialista vedený v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Povinnost zajistit zpracování PENB v případě vlastníka jednotky má společenství vlastníků jednotek v budově (ne vlastník jednotky), kde se prodávaná jednotka nachází. O poskytnutí tohoto PENB, resp. jeho ověřené kopie, musí vlastník jednotky požádat písemně společenství vlastníků jednotek.

Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky podle cit. zákona nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto VYÚČTOVÁNÍ; v takovém případě pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.

Průkaz nemusí být zpracován:

U budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně 12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

  • jedná-li se o bytovou jednotku, je možné jej nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky
  • pro budovy s podlahovou plochou do 50 m2
  • pro stavby pro rodinnou rekreaci
  • pro budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb
  • pro průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

Sleva 10% pro naše klienty

V případě, že jste naším klientem, nabízíme Vám jedinečnou šanci získat 10% slevu na vytvoření energetického štítku PENB.

Pro více informací kontaktujte našeho makléře Ing. Ladislava Michlovského, michlovsky@royalrk.cz nebo na tel. (+420) 608 436 002.

Náš partner EnergyPlan pro vytvoření energetického štítku

energyplan

O průkaz pro energetickou náročnost budov můžete zažádat přímo i našeho partnera na internetové adrese http://www.budovyprukaz.cz/.

www.sreality.cz www.reality.cz www.immo2.cz www.hyperinzerce.cz www.realitymix.cz www.pozemky.cz www.mpss.cz www.realcity.cz